shows

Nationalisation!

mwy

Nationalisation!

Nationalisation! yn egin prosiect a grëwyd yn Ystad Gurnos, Merthyr, De Cymru. Mae’n berfformiad sy’n cael ei arwain gan y gymuned lle rydyn ni’n gofyn i bobl Gurnos beidio â chael eu synnu a dychmygu ein bod ni neithiwr, gyda’n gilydd, wedi adennill rheolaeth dros ein gwasanaethau cyhoeddus a’u bod bellach yn cael eu rhedeg gan y gymuned.

Mae’r perfformiad yn barti lle mae’r gymuned yn dathlu cymryd ein gwasanaethau cyhoeddus yn ôl ac yn dychmygu byd gwahanol gyda set wahanol o reolau. Mae’n idealistig, yn cynnwys safbwyntiau adain chwith, yn chwareus ac yn wirion. Y ddealltwriaeth ar y noson oedd bod y gymuned yn dychmygu ei bod yn cymryd rheolaeth dros wasanaethau cyhoeddus, a:

1. Fyddai neb yn eich rhwystro
2. Nid oedd unrhyw fudd personol
3. Gallai unrhyw un o unrhyw oedran fod yn rhan o’r broses
4. Bod pobl yn gweithio gyda’i gilydd
5. Dim ond cyfleustodau cyhoeddus oedd hyn yn ei olygu
6. Nid oedd trais na dinistr

Cafodd ei berfformio ar Ystad Gurnos ym mis Mai 2014 gyda chomisiwn Ymchwil a Datblygu gan National Theatre Wales. Roedd Nationalisation! yn cynnwys cerddoriaeth fyw, perfformiadau a thestun wedi’i ysgrifennu gan bobl leol yn y gymuned a choreograffi ar y cyd wedi’i berfformio gan blant 4-80 oed. Roedd pibell 100 metr wedi’i chwythu hefyd, yn ogystal â chaws a phîn-afal ar ffyn.

Fideos