shows

Performers from the site-specific theatre piece No Guts No Heart No Glory, about female muslim boxers, in boxing gear lying on the floor.

No Guts, No Heart, No Glory

mwy

No Guts, No Heart, No Glory

Mae No Guts, No Heart, No Glory yn seiliedig ar gyfweliadau â bocswyr benywaidd Moslemaidd gan gynnwys dau Bencampwr Moslemaidd Cenedlaethol benywaidd yn Bradford, Saira Tabasum a’r hyfforddwr, Ambreen Sadiq. Daeth ein cast ifanc drwy broses glyweliad yn ysgolion Bradford, doedd y rhan fwyaf erioed wedi perfformio o flaen cynulleidfa cyn i ni fynd i ŵyl Caeredin yn 2014. Ers hynny mae’r ddrama wedi ennill Gwobr Scotsman Fringe First, wedi teithio o amgylch y DU ac yn rhyngwladol.

Roedd y cast o bump wedi llunio’r ddrama yn seiliedig ar eu profiadau a’u safbwyntiau eu hunain, a’r hyn oedd yn teimlo’n iawn, yr hyn yr oeddem i gyd eisiau ei ddweud. Yn ystod ein hymarferion, dechreuodd Israel dramgwyddo yn Gaza, dechreuodd rhai o’r actorion fynd i brotestiadau. Roedd yr argyfwng yn Gaza yn nodyn llwm i’n hatgoffa wrth i ni wneud y ddrama bod angen i ni fod yn ddewr yn ein bywydau ein hunain a bod yn ddewr ar lefel ryngwladol ehangach, y dylem ymfalchïo yn ein sefyllfa a phwy ydym ni. Dechreuodd y ddrama deimlo’n debycach i ddrama brotest, nid drama lle’r ydym yn dweud ‘na’, ond yn un lle’r ydym yn dweud ‘ie’. Nid yw menywod ifanc Moslemaidd yn cael eu cynrychioli yn y cyfryngau yn aml, felly mae No Guts, No Heart, No Glory yn gyfle i fenywod ifanc Moslemaidd gynrychioli eu hunain, dawnsio, bocsio, rhegi, bod yn flin, mwynhau, bod yn bencampwyr.

Prynu’r llyfr

Fideos

Adolygiadau

“Llawn chwys, rhegfeydd a phosibiliadau pur bywyd” The Guardian

Pwerus a buddugoliaethus … dathliad o’r ewyllys dynol sy’n pontio crefydd a rhyw The Independent

“Drama anorchfygol am gryfder, dewrder a’r penderfyniad i sefyll dros bwy ydych chi mewn byd sy’n gynyddol wallgof.” Herald

“Profiad theatrig i’w gofio; cignoeth, o’r galon, llawn egni ac weithiau’n hollol hardd” The Scotsman

Erthyglau a’r Wasg

‘Bocswyr benywaidd Moslemaidd Bradford yn mynd i mewn i’r cylch’ Guardian G2, 12fed Awst 2014

‘Mae brwydro yn erbyn eithafiaeth yn frwydr i bawb’, Joyce McMillan, Scotsman

‘Nid dim ond i fechgyn’: Menywod Moslemaidd yn mynd â drama newydd am focsio benywaidd i Ŵyl Ymylol Caeredin,’ Independent

‘Mae menywod yn sgwario i oresgyn y stereoteipiau yn y cylch,’ The Herald

Sioe Bocsio Benywaidd Mwslimaidd yn mynd ar daith i Wŷl Ymylol Caeredin’, Scotland on Sunday, 6ted Gorfennaf 2014

Cyfweliad Person Cyntaf: Ambreen Sadiq, Financial Times, 3rd August 2013

Bocswyr Benywaidd yn camu ar y llwyfan, Asian Express, October 2013

Dewis o’r Fringe

Radio Times: Dau beth i’w gweld yng Nghaeredin
Scotsman: Top 10 pick of the Fringe
The Times: Top 10 Theatre to see at Edinburgh Fringe

Fideos

BBC LOOK NORTH: Cyfweliad ag Ambreen Sadiq, Evie Manning ac actorion Radio

Radio

Women’s Hour BBC Radio 4: Cyfweliad ag Ambreen Sadiq ac Aisha Zia

Radio 4, Sunday: Cyfweliad ag Aisha Zia

Dyddiadau

Cafodd No Guts, No Heart, No Gloryei ddangos yn fyw ar BBC4 ddydd Sul 15fedTachwedd 2015.

Teithiodd No Guts, No Heart, No Glory i Sandy’s Gym, Caeredin (2014), Academi Bocsio Heddlu Bradford (2014), Campfa Bocsio Gwasanaeth Tân Moss Side ym Manceinion (2014), Birmingham Rep (2015) Canolfan Southbank fel rhan o ŵyl Menywod y Byd (2015) Helsinki fel rhan o ŵyl URB Kiasma (2016) a Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Perth yn Awstralia (2016)

Rhestr gydnabod

Lluniau gan Christopher Nunn a Sophie Gerrard

Wedi’i gyd-gynhyrchu gan Contact ac wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Llywodraeth yr Alban, Partneriaeth Cymdogaeth (Portobello a Craigmillar), Foundation Scotland, Theatre in the Mill, Cyngor Bradford a Contact.

Logo Cyngor Celfyddydau Lloegr