shows

We Must Rest in Order to Dream

mwy

We Must Rest in Order to Dream

WE MUST REST IN ORDER TO DREAM gan Josie Tothill, wedi’i gyd-greu gyda nifer o bobl sydd â phrofiad o Ofal Cymdeithasol sy’n brwydro dros newid, Alison Treacher – Cyd-Ysgrifennydd CaSWO, Natalie Summers, Julia, Oliver, Nudrat, Khadijah a rhywun dienw, a ofynnodd am beidio â chael ei enwi i osgoi dial gan ofal cymdeithasol i oedolion.

Mae’r gosodiad hwn yn eich gwahodd i gymryd seibiant a gwrando ar leisiau pobl sydd â phrofiad o ofal cymdeithasol. Mae gennym y doethineb ar y cyd i ail-ddychmygu pa gefnogaeth a allai fod a’r pŵer cyfunol i wneud i bethau ddigwydd.

Mae’n anrhydedd gweithio ym maes gofal cymdeithasol; mae’n bleserus ond mae’n anodd. I’r rhan fwyaf mae’r amodau a’r cyflogau yn wael, a rhaid i ni lywio’r gwaith o gefnogi pobl mewn byd sy’n eu gormesu. Ni all llawer o bobl anabl gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt oherwydd hiliaeth, ffobia yn erbyn hoywon, tlodi, erledigaeth pobl â salwch meddwl, a gwahaniaethu sylfaenol yn erbyn pobl anabl ein cymdeithas. Mae angen chwyldro ar bobl anabl a’r gweithwyr yn y sector hwn ym maes gofal cymdeithasol!

Rydych chi’n clywed lleisiau pobl sy’n derbyn gofal a chymorth yr wyf yn gweithio iddynt, gweithwyr yr wyf yn trefnu gyda nhw ac aelodau o’r teulu yn Bradford sy’n gofalu am ei gilydd. Yn y sgyrsiau hyn rydym yn breuddwydio am sut y gallai ein byd fod a gofyn: sut mae cyrraedd yno? Sut mae gwasanaethau cymdeithasol yn edrych ar ôl cyfalafiaeth? Beth yw dealltwriaeth chwyldroadol o iechyd meddwl, anabledd a chymorth?

Rhaid i ni beidio â lladd ein hunain dros newid. Rhaid i ni orffwys er mwyn breuddwydio.

Mae Josie Tothill wedi’i geni a’i magu yn Bradford ac mae bellach yn byw ac yn gweithio ym Manceinion fel Cynorthwyydd Personol sy’n cefnogi pobl anabl.

Codwch daflen ac ewch i’r gosodiad.