Mae dyfodol y theatr yma

Mae dyfodol y theatr yma Mae yn ein hadeiladau gwag, ein strydoedd, ein parciau a’n tai. Mae’n ymwneud â phethau sy’n bwysig i ni. . . .