Who we are

Sajidah Shabir

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Ymunodd Sajidah â Common Wealth fel prentis yn 2019. Bu’n gwirfoddoli yn wreiddiol yn Speakers’ Corner ers 2018.

Hyd yn hyn gyda ni, mae Sajidah wedi cyd-gynhyrchu prosiect ffotograffiaethgyda Speakers’ Corner a oedd yn dathlu menywod ifanc Bradford drwy ffotograffiaeth.

Yn ogystal â chyd-gyfarwyddo Peaceophobia a bod yn Gynhyrchydd Cynorthwyol ar y prosiect.

Mae Sajidah hefyd yn rhan o Bradford Producing Hubs,Creativity Council, a New Producers, lle mae’n cael ei chefnogi i ddysgu mwy am gynhyrchu.

Er mwyn datblygu ei gwybodaeth am Gynhyrchu ymhellach, mae Sajidah hefyd wedi dilyn hyfforddiant drwy gwrs The National Theatre, ‘Sut i fod yn Gynhyrchydd’ dan arweiniad y cynhyrchydd diwylliannol, Tobi Kyeremateng.

Mae Sajidah yn awyddus i wneud ei hymddangosiad cyntaf yn y diwydiant theatr fel Cyfarwyddwr a hyd yma mae wedi gweithio gyda Leeds Playhousefel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dan Hyfforddiant (A Christmas Carol).

Twitter:@298Sajidah

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.