Illustrations of flying books on a blue photo of women carrying water

Clwb Llyfrau Palesteina

mwy

Clwb Llyfrau Palesteina

Dydd Mercher 17 Tachwedd (cyfarfod bob pythefnos am 1:30pm – 3:00pm), Neuadd Llanrhymni, CF3 4JJ

Mae CLWB LLYFRAU PALESTEINA yn ein gwahodd i wella ein dealltwriaeth o Balesteina.

Byddwn yn ymuno â grwpiau a sefydliadau ledled Cymru i sefydlu ein Clwb Llyfrau Palesteina ein hunain. Mae Common Wealth yn eich gwahodd i ymuno â ni am awr a hanner bob wythnos i ddarllen, trin a thrafod ein llyfr dewisol ar Balesteina. Man agored, hamddenol i ddysgu mwy am stori ddynol, hanes a gwleidyddiaeth Palesteina. Byddwn yn darllen pennod neu ddwy bob pythefnos, yn sgwrsio amdanynt ac yn rhannu te a bisgedi.

• Byddwn yn dewis llyfr gyda’n gilydd.
• Darllen 1-2 bennod bob pythefnos (y bydd Common Wealth yn eu darparu)
• Byddwn yn treulio amser yn trafod y penodau y byddwn wedi’u darllen
• Byddwn yn creu man agored, lle mae deialog a chwestiynau’n cael eu croesawu a’u trafod – nid oes unrhyw gwestiwn yn gwestiwn gwirion.

Os hoffech ymuno, anfonwch e-bost at Rhiannon – [email protected]