How to be Better

mwy

How to be Better

How to be Better, Contact Young Company

Buom yn gweithio gyda’r cwmni talentog iawn Contact Young Company dros 4 wythnos gyda’r nos ym mis Rhagfyr 2015 i greu math o sioe Nadolig amgen a oedd yn edrych ar hunanwelliant a hunanymwybyddiaeth. Mae’r adolygydd gwych – y diweddar Quiet Man Dave yn ysgrifennu am y darn yn dda iawn yma:

Gan archwilio pwysau a chymhlethdodau gwelliant a dyhead, mae How to be Better yn gofyn sut allwn ni fod ein gorau – nid gorau rhywun arall, ond ein gorau ni ein hunain’

Mae’n gymysgedd o theatr promenâd, rhyngweithiol a llwyfannu. Mae Space One Contact yn cael ei drawsnewid yn fap meddwl pren strwythuredig enfawr, sy’n ymestyn o’r llwyfan i fyny i’r seddi. Gan fynd i grwpiau bach o dri, rydych chi’n rhydd i eistedd neu grwydro. Mae perfformwyr yn dod atoch chi ac yn rhannu eu syniadau am sut i wneud bywyd yn well. Cyflwynir darnau gosod o’r llwyfan ac o wahanol rannau o’r seddi. Mae llawer o ryngweithio, ac yn yr un modd ag arfer gyda CYC, mae’r perfformiadau’n onest ac yn bwerus.

Rwyf wrth fy modd â chyflymder y cynhyrchiad hwn. Mae cyfnodau o egni uchel (cewch gyfle i ddawnsio fel Beyonce os dymunwch, ac fe ddylech chi) yn newid i amser tawel i feddwl a holi cwestiynau am wirioneddau. Ar adegau rydych chi’n gwylio, ar adegau eraill mae eich syniadau’n rhan o’r sioe. Mae’r cwestiynau sy’n cael sylw yn gymhleth, y syniadau annirweddol hynny sy’n anodd eu cyflwyno fel theatr. Mae’n glod enfawr i bawb sy’n gysylltiedig eu bod yn cynnal diddordeb y gynulleidfa. Sut allwn ni fod ein gorau? Mae’r atebion y tu mewn i ni, ac mae How to be Better yn gofyn y cwestiynau cywir.

Mae hwn yn gynhyrchiad enfawr ac uchelgeisiol a’r teimlad yw bod ganddo botensial i gael ei ddatblygu ymhellach. Mae’r syniad o ofyn sut y gallwch fod y fersiwn gorau ohonoch chi eich hun mor berthnasol i’r byd sy’n cael ei yrru gan lwyddiant a delwedd heddiw, ac mae’r cynhyrchiad hwn yn dod o hyd i ffordd o gyflwyno’r syniadau mewn ffordd hynod ddiddorol ac yn ysgogi’r meddwl.