Space to Create

mwy

Space to Create

Gan gydweithio â 30 o bobl ifanc dros benwythnos, ymatebodd Common Wealth i wrthrychau a dulliau ysgogi a ddarparwyd gan y National Theatre, gan ddod â syniadau, prosesau arbrofi a sgiliau at ei gilydd.

Buom yn gweithio gyda phob math o wneuthurwyr theatr, actorion, awduron, dylunwyr setiau, cerddorion, awduron a dawnswyr i greu perfformiad ymatebol, a gafodd ei lwyfannu yn Theatr Dorfman.

“Cefais amser gwych a syrthiais mewn cariad â’r cysyniadau y mae Common Wealth yn eu harddel”

Cyfranogwr, Space to Create

“Roeddwn i eisiau dweud pa mor anhygoel oedd y profiad a gefais yn Easter Space to Create gyda chi, Emerald a Woytek. Roedd yn wirioneddol ysbrydoledig gweld yr angerdd sydd gennych am theatr ac rwy’n teimlo bod y profiad wedi fy newid. Roedd yr hyn y gwnaethom ei greu mor bwerus a theimladwy a byddaf yn edrych yn ôl ar y tri diwrnod arbennig hynny fel atgofion hyfryd.”

Cyfranogwr, Space to Create