shows

CLASS: The Elephant in the Room

mwy

CLASS: The Elephant in the Room

Perfformiad/dadl sy’n archwilio celf a dosbarth.

Mae’n cwestiynu beth yw’r posibiliadau ar gyfer newid mewn diwydiant sy’n tanbrisio ac yn ymbellhau oddi wrth bobl dosbarth gweithiol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn economaidd?

Y dosbarth canol sy’n rhedeg y celfyddydau, yn diffinio gwerth, yn diffinio rhagoriaeth, yn diffinio beth yw’r peth newydd nesaf. Gwir?

Yn seiliedig ar gyfweliadau gydag artistiaid, cerddorion, cyfarwyddwyr a gwleidyddion dosbarth gweithiol, mae’n ein hannog i feddwl am bwy ydyn ni, o ble rydyn ni’n dod a’n cyfoeth.

Perfformiwyd gyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, 6ed Tachwedd 2017 ac yna yn Bradford ym mis Mawrth 2018

 

Fideos

Erthyglau

Ei nod [[Rhiannon White’s]] yw ysbrydoli ewyllys pobl dosbarth gweithiol, gan sicrhau cysur iddynt mewn mannau creadigol. Mae’n gysur rydyn ni’n cael ein hamddifadu ohono…

Quench

“Rwy’n dod â’m magwraeth gyda mi,” meddai Rhiannon White, a gafodd ei magu ar ystâd tai cyngor yng Nghymru”

The Stage

“Nid yw dosbarth yn aml yn cael lle mewn trafodaethau am amrywiaeth yn y theatr ond mae’n parhau yn rhwystr i gynulleidfaoedd, actorion ac eraill yn y diwydiant. Beth yw’r ateb?”

The Guardian

Darllen mwy…

Class - yr adroddiad