shows

We’re Still Here

mwy

We’re Still Here

“Mae’n rhoi teimlad rhyfedd i chi, ym mêr eich esgyrn, pan fydd pobl yn dod at ei gilydd i siarad drostynt eu hunain.”

Roedd We’re Still Here yn ddrama benodol i safle a oedd yn cynnwys ac wedi’i hysbrydoli gan y bobl y tu ôl i ymgyrch ‘Save Our Steel’ Port Talbot i achub gwaith dur Port Talbot, un o’r diwydiannau trwm olaf yng Nghymru, lle mae cenedlaethau o weithwyr dur yn bwrw eu crefft. Wedi’i llwyfannu mewn ffatri dun nad yw’n cael ei defnyddio, mae hon yn ddrama y gwnewch ymgolli ynddi wrth gael eich tywys gyda chaneuon, testun telynegol cyfoethog a sgôr sain electronig wedi’i greu o solenoidau oedd yn rhan o bensaernïaeth yr adeilad.

Wrth nodi dychweliad National Theatre Wales i Bort Talbot, ynghyd â Common Wealth, mae We’re Still Here yn archwilio profiadau a straeon y bobl y tu ôl i’r penawdau gwleidyddol.

#NTWSTEEL

Yn 2018 enillodd We’re Still Here Wobr Nesta New Radicals Perfformiwyd ym Mhort Talbot rhwng 15 a 30 Medi, 2017

Perfformiwyd ym Mhort Talbot rhwng 15 a 30 Medi, 2017

 

 

Fideos

Adolygiadau

“We’re Still Here “Mae We’re Still Here yn rhoi llais i’r arswyd hwnnw, gan ein hatgoffa o stori enfawr sy’n werth ei hailadrodd o hyd”

The Observer

“Mae’r sioe yn llawn cerddoriaeth a hiwmor cyfoethog, agos atoch gan ei bod yn dathlu angerdd ac undod pobl y dref yn dawel a heb sentiment”

The Guardian

“Mae Common Wealth a National Theatre Wales wedi rhoi’r ddrama y mae’r arwyr hyn yn ei haeddu i Bort Talbot”

The Art Desk

Erthyglau

“Hanes ein brwydr”: Gweithwyr dur Port Talbot yn serennu mewn drama am gau’ National Theatre Wales

“Mae gweithwyr dur yn cyfleu eu brwydr i achub eu swyddi” walesonline

“Drama sy’n cyfleu brwydr gwaith dur Port Talbot” Channel 4 News

“Noir Cymreig: Sut y daeth Port Talbot yn brifddinas drama Cymru” Spectator

“Drama angerddol wedi’i hysbrydoli gan y bobl y tu ôl i ymgyrch ‘Save Our Steel’ Port Talbot” Nesta New Radicals 2018

“2018 New Radicals: Michael Sheen sy’n cyflwyno enillwyr eleni” 2018 New Radicals: Michael Sheen

“Roedd hon yn ddrama uchelgeisiol a oedd yn cyfleu realiti chwerw bywyd” Dear Banksy

Darllen mwy…