shows

Peaceophobia

mwy

Peaceophobia

Os ‘heddwch’ yw ystyr ‘Islam’, sut y gallwn ni fod ofn heddwch?

Mae Peaceophobia yn ymateb heb ymddiheuriad i Islamoffobia cynyddol ledled y byd. Gydag elfen o sioe car ac elfen o theatr, mae’r sioe yn gofyn sut ydych chi’n dod o hyd i heddwch mewn byd sy’n dweud wrthych pwy ydych chi?

A hwythau wedi cael eu magu yng nghysgod Terfysgoedd Bradford, 9/11 ac aflonyddu gan yr heddlu, mae ceir a ffydd yn noddfa, yn ddihangfa, yn fynegiant i dri dyn Moslemaidd Pacistanaidd. Ali, Sohail a Casper sy’n rheoli’r naratifau ynghylch eu crefydd, eu dinas, a’u ceir.

Wedi’i lwyfannu mewn maes parcio gyda Supra, Golf a Nova clasurol, mae Peaceophobia yn dod â cheir a theatr ynghyd gyda goleuadau sinematig a sgôr sain electronig.

Mae’r sioe wedi’i chyfarwyddo gan fenywod ifanc o Speakers Corner, cydweithfa gymdeithasol yn Bradford a chwmni theatr llwyddiannus Common Wealth. Mae’r sioe wedi’i hysgrifennu ar y cyd gan y dramodydd enwog Zia Ahmed a’r Bradford Modified Club, cyd-gynhyrchiad â Fuel.

Fideos

Tîm Creadigol

Perfformio– Mohammad Ali Yunis, Casper Ahmed, a Sohail Hussainn

Ysgrifennu Zia Ahmed gyda Mohammad Ali Yunis, Casper Ahmed, and Sohail Hussain

Cyfarwyddo Evie Manning, Iram Rehman, Sajidah Shabir, Rosema Nawaz, Mariyah Kayat, Madeyah Khan and Maleehah Hussain

Dylunydd – Rosie Elnile

Dylunydd Sain a Chyfansoddwr – Wojtek Rusin

Dyddiadau

Gwybodaeth am Swyddfa Docynnau Bradford

https://www.eventbrite.co.uk/e/peaceophobia-tickets-155940362823

Maes Parcio Oastler Market, Canol Dinas Bradford

£10 pris llawn, £5 consesiwn

60 munud, dim egwyl. Argymhellir 12+ oherwydd ychydig o regi

Dydd Gwener 10 Medi 8.30pm

Dydd Sadwrn 11 Medi 6pm a 8.30pm

Dydd Sul 12 Medi 8.30pm

Dydd Mawrth 14 Medi 8.30pm (perfformiad Iaith Arwyddion Prydain (BSL))

Dydd Mercher 15 Medi 8.30pm

Dydd Iau 16 Medi 8.30pm

Dydd Gwener 17 Medi 6pm a 8.30pm

Dydd Sadwrn 18 Medi 8.30pm

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Manceinion

Archebwch drwy https://contactmcr.com/shows/peaceophobia/ neu linell ffôn y swyddfa docynnau 0161 274 0600

Tocynnau £15 pris llawn/£10 i bobl dan 35/£5 Consesiynau.

Dydd Mercher 29 Medi 8.30pm

Dydd Iau 30 Medi 8.30pm

Dydd Gwener 1 Hydref 6pm a 8.30pm

Dydd Sadwrn 2 Hydref 6pm a 8.30pm

Partneriaid

Wedi’i greu ar y cyd gan Bradford Modified Club, cydweithfa Speakers Corner a Common Wealth. Cyd-gynhyrchwyd gan Common Wealth a Fuel

Cefnogir Peaceophobia gan Blueprint: Cronfa Fuddsoddi Ymchwil a Datblygu Without Walls, Co-Creating Change, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sefydliad Paul Hamlyn, a Sefydliad Pears.