shows

Dau unigolyn yn sefyll ar fynydd, mae un yn dal arwydd uwchben ei ben

The People’s Platform

mwy

The People’s Platform

Mae The People’s Platform yn ddadl sy’n seiliedig ar berfformiad.
Wedi’i lwyfannu yng Nghlwb Cymdeithasol Penydarren, Merthyr Tudful, De Cymru gyda chast o 20 o bobl.

Archwiliodd The People’s Platform sut y gallai pobl herio canfyddiadau am ble maent yn byw a dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau. Daeth pobl leol, llunwyr penderfyniadau ac artistiaid at ei gilydd ar gyfer dadl unigryw, yn seiliedig ar berfformiad. Ysbrydolodd The People’s Platform ddadl am ystyr lles yn lleol, beth sydd angen ei newid a sut mae cymunedau’n ganolog i lunio gwelliannau nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Llwyddodd The People’s Platform i gael cynulleidfaoedd o bobl leol a llunwyr polisi i eistedd ochr yn ochr i fod yn dyst i hanesion bywyd go iawn a dadlau am yr hyn sy’n digwydd yn y dyfodol. Cyfuniad o berfformiad, sgwrs, a noson allan hen ffasiwn dda.
Wrth wraidd y drafodaeth hon roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Fideos

Erthyglau

Roeddem yn gwybod y byddai’n ddarn ardderchog o gelfyddyd wrth gynnwys TEAM National Theatre Wales a Common Wealth, ac roedd hynny’n bwysig iawn

‘The People’s Platform: blog’, Dr Ellie Byrne

Rhestr gydnabod

Lluniau gan Jon Pountney.

Roedd The People’s Platform yn ganlyniad i brosiect ymchwil ac ymgysylltu dan arweiniad Prifysgol Caerdydd a POSSIB (prosiect celfyddydau dwyieithog). Cyd-gynhyrchiad a gefnogir ac a grëwyd gyda Representing Communities, POSSIB, Common Wealth a TEAM National Theatre Wales.