Blog

MAE GENNYM GAST!

Ysgrifennwyd gan Chantal Williams – Cynhyrchydd Cymunedol Fi sydd wedi cael y pleser o ddewis cast ar gyfer Rent Party, sioe nad yw’n osgoi unrhyw […]

Mae dyfodol y theatr yma

Mae dyfodol y theatr yma Mae yn ein hadeiladau gwag, ein strydoedd, ein parciau a’n tai. Mae’n ymwneud â phethau sy’n bwysig i ni. . […]

Er mwyn goroesi, rhaid i’r theatr newid – nid yw ‘dychwelyd i normal’ yn opsiwn.

Beth petai pob theatr a chwmni theatr yn ystyried ei hun fel cwmni theatr gymunedol? Beth petai sefydliadau’n trosglwyddo pŵer i bobl ifanc i adrodd eu straeon eu hunain a datblygu eu creadigrwydd? Beth petai gweithwyr ieuenctid yn cael eu hystyried yn weithwyr celfyddydol, a bod gan bob cymuned artist yn ei mysg? Mae Lyn Gardner yn ysgrifennu am bodlediad Culture Plan B sy’n cynnwys Common Wealth, Conrad Murray, Beatfreaks a Company Three.

Culture Plan B

Yn ail bennod CulturePlanB, mae David Jubb yn siarad â Rhiannon White ac Evie Manning, Cyd-gyfarwyddwyr Artistig Theatr Common Wealth. Maent yn sgwrsio am bwysigrwydd dod yn ffrindiau fel rhan o’r broses greadigol, am yr arbenigedd y maen nhw’n ei brofi ym mhob un o’r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw, am sut y dylid gwerthfawrogi gweithwyr ieuenctid fel artistiaid ac am yr angen am dryloywder a democratiaeth yn y broses o raglennu a sicrhau cyllid celfyddydol. A llwyth o bethau eraill…

Siarad yn Feirniadol – Rhiannon White

Sut ydyn ni’n gadael i bobl adrodd eu straeon eu hunain? A yw’r celfyddydau’n gwneud digon i leihau’r bwlch rhwng dosbarthiadau, neu a ydym wedi […]

Podlediad Imagine New Rules – Evie Manning

Bydd Claire Doherty, cyfarwyddwr Arnolfini, yn dychmygu canolfan gelfyddydau ar gyfer y dyfodol, ac i Fryste, gyda gwesteion gwadd drwy gyfres newydd o bodlediadau bob pythefnos.

Follow us on Instagram:

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.