Blog

Podlediad Common Wealth: Rent Party

Rydym wedi creu cyfres o bodlediadau i archwilio popeth sy’n ymwneud â Common Wealth, gan sgwrsio â’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw, y bobl […]

Culture Plan B

Yn ail bennod CulturePlanB, mae David Jubb yn siarad â Rhiannon White ac Evie Manning, Cyd-gyfarwyddwyr Artistig Theatr Common Wealth. Maent yn sgwrsio am bwysigrwydd dod yn ffrindiau fel rhan o’r broses greadigol, am yr arbenigedd y maen nhw’n ei brofi ym mhob un o’r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw, am sut y dylid gwerthfawrogi gweithwyr ieuenctid fel artistiaid ac am yr angen am dryloywder a democratiaeth yn y broses o raglennu a sicrhau cyllid celfyddydol. A llwyth o bethau eraill…

Siarad yn Feirniadol – Rhiannon White

Sut ydyn ni’n gadael i bobl adrodd eu straeon eu hunain? A yw’r celfyddydau’n gwneud digon i leihau’r bwlch rhwng dosbarthiadau, neu a ydym wedi […]

Podlediad Imagine New Rules – Evie Manning

Bydd Claire Doherty, cyfarwyddwr Arnolfini, yn dychmygu canolfan gelfyddydau ar gyfer y dyfodol, ac i Fryste, gyda gwesteion gwadd drwy gyfres newydd o bodlediadau bob pythefnos.