Blog

Fast, Fast, Slow

Mae Fast, Fast, Slow yn llwyfan theatrig unigryw sy’n archwilio ein perthynas bersonol â ffasiwn, ffasiwn gyflym a gwastraff. Mae’r darn yn cyfleu casgliadau cysyniad […]

OFF ROAD

Does neb yn ffonio’r heddlu yn fama. Mae Off Road yn ailysgrifennu naratifau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol canfyddedig. Cael gwared ar stigma o amgylch beiciau cwad […]

Off the Curriculum

Mae Off the Curriculum yn ddigwyddiad trochi enfawr sy’n archwilio pynciau nad ydynt yn cael eu dysgu yn yr ysgol drwy ffurfiau celf nad ydynt […]

You are here as a witness

“Ydych chi erioed wedi gorfod gadael eich tŷ ar frys, dawnsio i lawr ochr eich adeilad neu adael heb ddim, dim hyd yn oed yr […]

There is an Alternative

Dydd Mawrth 20 Gorffennaf – dydd Sadwrn 21 Awst rhwng 12 a 5pm yn y Common Space, Canol Dinas Bradford BD1 3JT Mae There is […]