Portread o Gabin Kongolo

Mae Pawb yn Artist MEWNOL, ALLANOL

mwy

Mae Pawb yn Artist MEWNOL, ALLANOL

Ymunwch â Common Wealth a Gabin Kongolo am weithdy sy’n edrych ar ein hunain i greu monologau. Byddwn yn rhannu ein meddyliau, ein teimladau a’n safbwyntiau ar fywyd ac yn eu troi’n fonologau. Nod y gweithdy yw pwysleisio bod pawb yn artist.

Bydd creu’r monologau hyn yn dangos eich ochr artistig a pha mor greadigol ydych chi mewn gwirionedd. Gellir gwneud y monologau hyn ar unrhyw ffurf, boed hynny’n rap, yn gerdd neu’n ddim ond llif o ymwybyddiaeth o eiriau, mae popeth yn cael ei dderbyn.

PWY: Cyfranogwyr 16+

PRYD: Dydd Mercher 11 Awst, 11am-12:30pm

BLE: Neuadd Llanrhymni, Heol Ball, CF3 4JJ

ARCHEBWCH eich lle AM DDIM drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/164826776325

MYNEDIAD: Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal yn yr awyr agored neu mewn man dan do, yn dibynnu ar y tywydd. I drafod unrhyw ofynion mynediad, cysylltwch â [email protected]

GWYBODAETH: Gabin Kongolo

Mae Gabin Kongolo yn actor, bardd a chynhyrchydd ffilmiau o Gaerdydd. Mae wedi serennu mewn sioeau teledu amrywiol fel Bulletproof (Sky ONE), BBC Doctors, Casualty a ffilm Grime, Against All Odds. Mae Gabin newydd orffen gweithio ar ddwy ffilm geiriau llafar gweledol sydd i fod i gael eu cyhoeddi yn 2021.

Mwy am Gabin: https://www.facebook.com/iamgabinkongolo/

GWYBODAETH: Mae Pawb yn Artist

Mae Common Wealth yn credu bod pawb yn artist. Efallai eich bod yn arfer bod yn blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau creadigol iawn, ac yna wedi stopio am ba reswm bynnag neu efallai y byddwch yn meddwl neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a pherfformio yn eich amser hamdden.

Mae Pawb yn Artist – cyfres barhaus o weithdai gan Common Wealth sy’n datgloi neu’n rhyddhau rhywbeth ynom ein hunain. Mae’n ein cyflwyno i ffurfiau ac artistiaid celf newydd ac yn gwneud i ni feddwl am y potensial sydd ynom ein hunain a gobeithio yn ei dro, yn ein dinas.

Edrychwch ar ein gweithdai eraill yma: https://commonwealththeatre.co.uk/cardiff/projects/