Mae menyw yn dal ei breichiau yn yr awyr, gan arllwys llaeth i'r ddaear

Mae Pawb yn Artist: Straeon, Lleoliadau a Gwneud Cysylltiadau

mwy

Mae Pawb yn Artist: Straeon, Lleoliadau a Gwneud Cysylltiadau

Ymunwch â Common Wealth a Crab & Bee am weithdy 2 ddiwrnod o hyd, sy’n archwilio llwybrau a naratifau cysylltiad.

Byddwn yn edrych ar y ffordd y gall siapiau yn y dirwedd a’r amgylchedd adeiledig gysylltu a rhannu pobl. Byddwn yn edrych ar gysylltiadau a rhaniadau rhwng cymunedau Llanrhymni a Llaneirwg ac yn chwilio am ffyrdd y gall straeon a llwybrau eu cysylltu.

Byddwn yn ystyried a all Pentref Llaneirwg weithio fel lle sy’n cysylltu’r ddwy gymuned. Yn un o’r sesiynau byddwn hefyd yn edrych ar y llwybrau y mae dŵr yn eu dilyn a sut y gellir defnyddio’r rhain i gysylltu aelodau o’r cymunedau â’r môr.

PWY: Cyfranogwyr 16+

PRYD:
Dydd Mercher 18 Awst, 10am-6pm
Dydd Iau 19 Awst, 10am -4pm
(gydag awr o egwyl cinio bob dydd, 1pm – 2pm)

BLE: Lleoliadau amrywiol yn Nwyrain Caerdydd, gan gynnwys Llanrhymni, Llaneirwg a Phentref Llaneirwg. Byddwn yn cyfarfod y tu allan yn gyntaf yn Neuadd Llanrhymni, Heol Ball, Llanrhymni CF3 4JJ.

ARCHEBWCH eich lle AM DDIM drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/place-stories-and-making-connections-tickets-163845256573

MYNEDIAD: Bydd dau ddiwrnod y gweithdy yn cynnwys cerdded neu symud drwy’r dirwedd. I drafod unrhyw ofynion mynediad, e-bostiwch [email protected]

I DDOD GYDA CHI: Pecyn bwyd, dillad sy’n addas ar gyfer y tywydd, eli haul a dŵr.

PWYSIG – bydd y gweithdy hwn yn mynd yn ei flaen boed law neu hindda.

GWYBODAETH: Crab & Bee

Prif ffocws y cydweithio rhwng Crab & Bee yw archwilio, datgelu a hwyluso ymgysylltu â hanesion cudd a chyfrinachau presennol mannau bob dydd drwy waith celf, cyhoeddiadau a pherfformiadau. Rydym yn mynd i’r afael â mannau eithrio, amnesia, argyfwng ac ymyleiddio drwy greu gweithiau celf, arddangosfeydd, perfformiadau, teithiau cerdded, mapiau a chanllawiau sy’n hwyluso eraill (yn enwedig y rhai sydd wedi’u hallgáu) i gysylltu â’u tiroedd ac â straeon y lleoedd hynny.

Rydym yn gweithio’n benodol ym meysydd ymyleiddio ac eithrio i greu mannau, llwyfannau, sgorau a chamau gweithredu ar gyfer ymgysylltu’n ddwys â gwneud celf a gwneud lleoedd. Rydym wedi creu nifer o weithiau celf ym maestrefi ymylol Plymouth (ee., ‘Plymouth Labyrinth’ gydag arddangosfa gyfranogol yn Stonehouse, 2019, ‘Coxside Smoke Signal’ gyda chymuned Teats Hill yn 2020-1), gan gyfrannu at berfformiad arloesol (’10 Scores For A Wild City’ ar gyfer Gŵyl UNFIXED, Glasgow, 2021, 5 microffilm o berfformiad safle-benodol ar gyfer State of Emergency [The Box][The Box], 2021) a darlleniadau /perfformiadau gyda WonderZoo, Soapbox Culture, Plymouth Respect Festival ac eraill.

https://crab-bee.tumblr.com/

GWYBODAETH: Mae Pawb yn Artist

Mae Common Wealth yn credu bod pawb yn artist. Efallai eich bod yn arfer bod yn blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau creadigol iawn, ac yna wedi stopio am ba reswm bynnag neu efallai y byddwch yn meddwl neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a pherfformio yn eich amser hamdden.

Mae Pawb yn Artist – cyfres barhaus o weithdai gan Common Wealth sy’n datgloi neu’n rhyddhau rhywbeth ynom ein hunain. Mae’n ein cyflwyno i ffurfiau ac artistiaid celf newydd ac yn gwneud i ni feddwl am y potensial sydd ynom ein hunain a gobeithio yn ei dro, yn ein dinas.

Edrychwch ar ein gweithdai eraill yma: https://commonwealththeatre.co.uk/cardiff/projects/