shows

A composite image of a black man in q blue fleece laughs. A white teenager drinks from a bottle of lemonade. The words "Us Here Now" are in yellow in the bottom left corner

Us Here Now

mwy

Us Here Now

ARDDANGOSFA YN ORIEL Y DYFODOL, ADEILAD PIERHEAD, BAE CAERDYDD
13 GORFFENNAF – 24 MEDI 2022

Mae Us Here Now yn ddathliad o bobl Dwyrain Caerdydd; eu straeon a’u grym. Mae’n daith i’r hyn y mae’n ei olygu i gael eich gweld a’ch clywed; mae’n herio’r naratifau negyddol sydd o’n cwmpas yn aml.

Mae’n daith i’r hyn y mae’n ei olygu i gael eich gweld a’ch clywed. Ar ddiwedd haf 2020, ar ôl y cyfyngiadau symud cyntaf, bu’r artist Jon Pountney a Common Wealth yn gweithio gyda’r bobl sy’n byw, yn gweithio neu’n dod o Laneirwg, Llanrhymni a Trowbridge i gyfleu ciplun o fywyd yn yr heulwen; us, here, now.

Am 6 mis, arddangoswyd 12 o ffotograffau mwy na maint go iawn yn y gofod dinesig ger Tesco Llaneirwg. Rhoddodd yr arddangosfa wên ar wynebau llawer o bobl, gan godi eu calonnau ar adeg pan nad oedd pobl yn cael cwrdd oherwydd cyfyngiadau’r cyfnod clo. Cawsom ein hatgoffa nad ydym ar ein pen ein hunain.

O Roddy Moreno o’r band pync gwrth-ffasgaidd The Oppressed i Nicola sy’n bocsio a chanddi uchelgais o ysgrifennu llyfrau plant, i Selvin, sy’n gweithio yn Tesco, i Jude sy’n aelod o glwb garddio Llaneirwg a llawer mwy o unigolion ysbrydoledig.

Rydyn ni wedi dysgu sut y dylanwadodd newyddiadurwyr y 1970au ar ganfyddiadau o’r ardal, pan wnaethant dalu i blant fandaleiddio bloc o fflatiau ar gyfer sesiwn tynnu lluniau a sut y gwnaeth cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru sarhau cenhedlaeth drwy feirniadu mamau sengl a dyfodol eu plant. Rydym wedi dysgu bod ein cymuned yn gyfoethog tu hwnt, mae pob un rydyn ni wedi’i gyfarfod wedi herio’r straeon a ddywedwyd gan newyddiadurwyr a gwleidyddion.

Ym mis Gorffennaf – Medi, mae Us Here Now yn dod i Oriel y Dyfodol yn y Pierhead, gan ddod â Dwyrain Caerdydd i ganol y ddinas ac i galon grym yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy am y nifer fawr o bobl a gymerodd ran mewn ffilm ddogfen fer ac yn y prosiect zine,

Arddangosfa o bortreadau ffotograffig mawr yn yr awyr agored, ar wal lwyd.

Fideos

Adolygiadau

“Portreadau optimistaidd o fywyd”

The Stage

Dyddiadau

Us Here Now yn Oriel y Dyfodol
Adeilad Pierhead,
Bae Caerdydd,
CF10 4PZ

Dyddiad yr arddangosfa: Gorffennaf 13 – Medi 25 2022

Amseroedd agor
Llun – Gwener: 9:30am – 4:30pm
Sadwrn a Sul: 10:30am – 4.30pm

Lansiad y sioe:
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 12pm – 1pm

Cafodd Us Here Now ei arddangos yn wreiddiol fel arddangosfa awyr agored yn y gofod dinesig ger Tesco Llaneirwg, Dwyrain Caerdydd, rhwng mis Tachwedd 2020 – Ebrill 2021.

Llwytho’r cylchgrawn i lawr

Y clawr blaen. Gweithiwr Tesco gwrywaidd yn chwerthin y tu allan i'r siop. Menyw yn cofleidio ei mab ifanc yn ei breichiau.

Llun o’r holl bobl a gymerodd ran yn Us Here Now. Cliciwch y llun i lwytho’r cylchgrawn i lawr (ffeil pdf, 6MB)

Rhestr gydnabod

Lluniau gan Jon Pountney. Gosodwyd gan Russ Henry, Hotsoup House.

Mae Us Here Now yn Oriel y Dyfodol wedi’i noddi gan Vaughan Gething AS.

Mae Us Here Now wedi cael ei ariannu gan #DeptofDreams, Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn a’i gefnogi gan Tesco Llaneirwg.

Arts Council Wales logo

Diolch yn fawr!

Hoffai Common Wealth ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o Us Here Now gan gynnwys:

Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni, Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni, Gardd Gymunedol Llaneirwg, Clwb Garddio Neuadd Llanrhymni, Canolfan Ieuenctid Llaneirwg, Tesco Llaneirwg, Hot Soup House a Redbrck.

a’r holl bobl anhygoel hyn – rydych chi’n gwybod pwy ydych chi!

Beverly, Gemma, Claire, Herman, Alison, Abbie, Lauren, Olivia, Tadiwarashe, Taymah, A Lewis, Sinead, Sophie, Harrison, Carly, Lee- Jay, Helen, Carl, Sian, Reg, Evelyn, Glenys, Hannah, Ava, Grace, Becky, Chloe, Rebecca, Andrew, Sarah, Selvin, Catherine, Serena, Joely, Wayne, Leigh, Stephen, Jake, Jakie, Ryan, Andrea, Fariah, Leia, Chris, Tonisha, Lucien, Luca, Gareth, Sienna, Jude, Jean, Sue, June, Diane, Sana, Edward, Nicola, Shirley, Dan, Roddy, Ocean, Becky, Alisha, Dan S, Dan C, Harry, Lloyd, Mike a Luke.