GWEITHDAI

Mae gweithio gyda phobl a rhannu ein harfer wrth wraidd yr hyn a wnawn. Gall gweithdai Common Wealth fod yn awr neu’n 5 diwrnod. Pa bynnag hyd yw’r gweithdy sydd gennym, mae rhai elfennau hanfodol wrth eu gwraidd: cyd-greu, gweithio gyda’n greddf a chreu rhywbeth o ddim.

Rydyn ni wedi cyflwyno gweithdai ar gyfer/gyda’r National Theatre, Canolfan Gelfyddydau Battersea, Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Perth, Theatr Ieuenctid Albany Park yn Chicago, Curve Leicester, Contact, a llawer o ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled y DU.

O weithdai preswyl 3 diwrnod gyda phobl sydd wedi goroesi cam-drin domestig i wneud drama sy’n benodol i leoliad mewn 5 diwrnod gyda chast o 25, i gynnal gweithdai i artistiaid a hwyluswyr. Rydyn ni’n agored i lawer o ffyrdd o weithio ac yn edrych ar wahanol ffyrdd y gallwn ddysgu a rhannu ein proses fel cwmni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn comisiynu gweithdy neu gychwyn gweithgaredd ar y cyd, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen archebu