CYDWEITHIO

Mae Common Wealth yn credu ym mhŵer cydweithredu – gwyddom fod llawer o safbwyntiau yn aml yn well nag un ac y bydd gan bawb rywbeth diddorol a phwerus i’w gynnig i’r bwrdd. Rydyn ni wrth ein bodd yn rhannu ein hymarfer a’n hymagwedd mewn ffordd ymarferol iawn ac yn mwynhau gweithio mewn pob math o ffyrdd – i greu cynyrchiadau newydd, fel dramâu/mentoriaid ar broses greadigol cwmni ac i hwyluso gwaith proses manwl ymarferol. Mae ein gweithgareddau ar y cyd wedi mynd â ni ar draws y byd – gan weithio gyda phobl o bob cefndir. Mae gweithio gyda phobl i gyd-greu perfformiad yn ganolog i’n harfer ac rydym bob amser yn agored i ffyrdd newydd o weithio.

Rydyn ni wedi cydweithio â Gŵyl Gelf Ryngwladol Perth a The Association for Services to Trauma and Torture Survivors (ASeTTs) yng Ngorllewin Awstralia, Theatr Albany Park yn Chicago, National Theatre, Cyngor Dinas Luton, Curve Leicester, Contact Young Company a Sefydliad Theatr Newydd Latfia ymhlith llawer o rai eraill.