Blog

Tim Martin

Fy enw i yw Tim, ac rwy’n Artist Perfformio yng Nghaerdydd. Astudiais Ddrama a Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac rwyf wedi perfformio yng Nghaerdydd ac […]

Eridan Octavius Pearce-Court

Helo! Eridan ydw i (fo/ef) ac rwy’n aelod o seinfwrdd Common Wealth Theatre yng Nghaerdydd. Rydw i mor falch o fod yn rhan o gwmni […]

Poppy Horwood

Rwy’n caru Hip Hop a thoesenni. Cefais fy magu yn Abertawe, dysgais fy hun i ddawnsio. Rwyf wedi gorfod gweithio’n galed iawn i gyrraedd lle […]

Sherrall Morris

Ers pan oeddwn i’n ifanc, rwyf wedi bod wrth fy modd yn creu ac yn ysgrifennu straeon, ac yn wir yn credu bod gan bawb […]

Clint Iguana

Rwy’n fachgen o’r Cymoedd ac yn hoff o bopeth creadigol. Ar hyn o bryd rwy’n cynllunio fy ffordd o fy swydd anghreadigol, ar ôl deugain […]

Nicola Shepheard

Helo Nikki ydw i, rydw i’n blentyn ifanc yn fy arddegau mewn corff hen nain… Rydw i wrth fy modd gyda Morrissey, wyrion ac wyresau, […]

Nel Philip

Helo! Nel ydw i a dwi’n weithiwr cymorth ieuenctid yn Nwyrain Caerdydd. Dwi’n gweithio yn Llaneirwg a Llanrhymni ond yn symud o gwmpas bob man […]

Callum Lloyd

Daw Callum o Ddwyrain Caerdydd. Mae’n actor sy’n ysgrifennu ychydig hefyd (pan mae’n cael ysbrydoliaeth!) Mae’n frwd dros berfformio yn ei holl ffurfiau amrywiol, yn […]

Jude Price

Cynhyrchydd, Perfformiwr, Peiriannydd Sain a Storïwr, gan gyfuno geiriau llafar â thirweddau electronig a chelfyddyd weledol fel Cult of Doris Rwy’n cwmpasu gobaith ffiseg o […]

Stephanie Rees

Cefais fy magu yn Llaneirwg, a oedd yn llawer llai bryd hynny. Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yno, roedd pawb yn fy adnabod. Nid oedd gennym […]

David Melkevik

Ers iddo gwrdd â dynes hyfryd o Bort Talbot yn y Brifysgol, mae David Melkevik, a aned yn Grimsby, wedi bod yn byw yn Llaneirwg […]

Lisa Bradford

Fy enw i yw Lisa, rwy’n fam i 2 ferch wych, egnïol. Rwy’n mwynhau bod yn rhan weithgar o’r gymuned, yn wirfoddolwr yn y ganolfan […]