Blog

Ali Dunican

Mae Ali yn ymuno â Common Wealth gyda chefndir mewn rheolaeth gelfyddydol yn dilyn ei rôl fel Cyfarwyddwr Gweithredol cwmni theatr o Fanceinion, Quarantine, ac […]

May McQuade

Mae May yn gynhyrchydd creadigol. Mae ei gwaith yn cyfleu ei theimladau ac mae’n rhoi blaenoriaeth i degwch cymdeithasol a chyfiawnder amgylcheddol. Cyn ymuno â […]

Ezra Nash

Mae Ezra yn ymuno â Common Wealth yn syth ar ôl bod yn gweithio fel Cynhyrchydd ar gais llwyddiannus Bradford i fod yn Ddinas Diwylliant […]

Evie Manning

Ar gyfer Common Wealth, mae Evie wedi cyfarwyddo/cyd-gyfarwyddo Peaceophobia, From the Crowd, I Have Met the Enemy, Radical Acts, We’re Still Here, The Deal Versus […]

Rhiannon White

Mae Rhiannon yn gyd-sylfaenydd a Chyd-gyfarwyddwr Artistig Common Wealth. Yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, mae Rhiannon yn arwain y rhaglen artistig Gymreig a Rhwydwaith Teithio […]

Mariyah Kayat

Ganed Mariyah yn Bradford ac mae am wneud gwaith sy’n tynnu sylw at y dalent a’r harddwch sydd yn Bradford, ac i bobl weld sut […]

Chantal Williams

Mae taith Chantal drwy’r prosiect hip hop cyfunol ‘The Underdogs’ wedi ei harwain at gyd-sefydlu Cymdeithas Dawnsio Stryd Cymru a llywyddu dros sector Gymreig y […]

Saoirse Teale

Mae Saoirse yn gynhyrchydd theatr, hwylusydd a chydgysylltydd prosiect a anwyd yn Bradford sydd â diddordeb brwd mewn creu theatr sy’n ysgogi newid cymdeithasol a […]

Camilla Brueton

Mae Camilla yn ymuno â Common Wealth gyda chefndir mewn cynhyrchu prosiectau creadigol ar draws y sectorau celfyddydol, treftadaeth, elusennau, awdurdodau lleol ac addysg uwch. […]