Blog

Fast, Fast, Slow

Mae Fast, Fast, Slow yn llwyfan theatrig unigryw sy’n archwilio ein perthynas bersonol â ffasiwn, ffasiwn gyflym a gwastraff. Mae’r darn yn cyfleu casgliadau cysyniad […]

You are here as a witness

“Ydych chi erioed wedi gorfod gadael eich tŷ ar frys, dawnsio i lawr ochr eich adeilad neu adael heb ddim, dim hyd yn oed yr […]

Payday Party

Dydy bod yn dlawd, yn dalentog, ac o Gymru erioed wedi apelio gymaint. Prisiau bwyd yn cynyddu Prisiau tanwydd yn cynyddu Biliau dŵr yn cynyddu […]

Peaceophobia

Os ‘heddwch’ yw ystyr ‘Islam’, sut y gallwn ni fod ofn heddwch? Mae Peaceophobia yn ymateb heb ymddiheuriad i Islamoffobia cynyddol ledled y byd. Gydag […]

Radical Acts

Pryd a sut mae dod at ein gilydd i greu newid? Mae Radical Acts yn ddathliad o gamau anufudd-dod y mae menywod wedi’u cymryd i […]

CLASS: The Elephant in the Room

Perfformiad/dadl sy’n archwilio celf a dosbarth. Mae’n cwestiynu beth yw’r posibiliadau ar gyfer newid mewn diwydiant sy’n tanbrisio ac yn ymbellhau oddi wrth bobl dosbarth […]

The People’s Platform

Mae The People’s Platform yn berfformiad ar ffurf dadl lle gwelwyd pobl leol, llunwyr penderfyniadau ac artistiaid yn dod at ei gilydd am berfformiad unigryw untro yng Nghlwb Cymdeithasol Penydarren.

No Guts, No Heart, No Glory

Mae No Guts, No Heart, No Glory yn ddrama arloesol sy’n seiliedig ar gyfweliadau â bocswyr benywaidd Mwslimaidd a grëwyd gan Common Wealth, ac a ysgrifennwyd gan Aisha Zia, sy’n cael ei pherfformio mewn campfeydd bocsio ac mae wedi teithio i’r DU ac yn rhyngwladol