Blog

Dod o hyd i’n Cyfoeth Cyffredin ni

Ar ddechrau 2024, dechreuodd Common Wealth fenter newydd, gan gyflogi Perfformiad ar y Cyd, sef grŵp o bobl greadigol ifanc, dosbarth gweithiol sy’n cael eu […]

Llanrumney-isms

Mae Llanrhymni yn faestref yn nwyrain Caerdydd. Ac ystyr Isms yw arfer, system neu athroniaeth nodedig, fel arfer ideoleg wleidyddol neu fudiad artistig. Y Cefndir […]

The Posh Club

Ro’n i yn y swyddfa, yn fy swydd ran-amser yn marchnata’r celfyddydau, pan edrychais ar fy ffôn. Gwelais luniau’n fflachio. Roedd rhesi o stondinau cacennau […]

Ysgolion, Gwiwerod, a Llwyddo – o fath

Epic Fail oedd y man cychwyn. Dyma’r tro cyntaf i Common Wealth weithio gydag Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon yn Llanrhymni, ysgol oedd yn adnabyddus am ei […]

Straeon, Lleoliadau a Gwneud Cysylltiadau

Hello/Shwmae! Fy enw i yw Callum Lloyd, rwy’n actor ac yn awdur o’r Rhymni, Caerdydd. Cymerais ran yn ddiweddar yn sesiwn archwilio deuddydd Common Wealth […]

Cwrdd â’n Bwrdd Seinio

Mae Common Wealth yn angerddol am ein cartref yn Nwyrain Caerdydd ac rydyn ni’n gwybod gwerth cyd-greu: gall ysbrydoli ac arwain at newid cymdeithasol. Mae […]

Us Here Now

Mae Steph, un o aelodau Bwrdd Seinio Common Wealth, yn nodi’r hyn y mae Us Here Now yn ei olygu iddi hi a Dwyrain Caerdydd […]

GWYL MAE’R DYFODOL YMA

Y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt: Symud y cydbwysedd a chyd-greu newid cymdeithasol Sut mae artistiaid yng Nghymru a thu hwnt yn galluogi newid […]

Er mwyn goroesi, rhaid i’r theatr newid – nid yw ‘dychwelyd i normal’ yn opsiwn.

Beth petai pob theatr a chwmni theatr yn ystyried ei hun fel cwmni theatr gymunedol? Beth petai sefydliadau’n trosglwyddo pŵer i bobl ifanc i adrodd eu straeon eu hunain a datblygu eu creadigrwydd? Beth petai gweithwyr ieuenctid yn cael eu hystyried yn weithwyr celfyddydol, a bod gan bob cymuned artist yn ei mysg? Mae Lyn Gardner yn ysgrifennu am bodlediad Culture Plan B sy’n cynnwys Common Wealth, Conrad Murray, Beatfreaks a Company Three.

DRAMÂU A’R BROSES YN YSTOD COVID-19

Mae cymaint wedi’i ysgrifennu am y cynnyrch, yr economi, yr arian y mae theatr yn ei wneud – fel fy mod i eisiau ysgrifennu rhywbeth […]

Podlediad Imagine New Rules – Evie Manning

Bydd Claire Doherty, cyfarwyddwr Arnolfini, yn dychmygu canolfan gelfyddydau ar gyfer y dyfodol, ac i Fryste, gyda gwesteion gwadd drwy gyfres newydd o bodlediadau bob pythefnos.