Blog

Take Your Place

Mae Take Your Place yn brosiect celfyddydau ac actifiaeth newydd sy’n cysylltu ac yn datblygu pobl ifanc dosbarth gweithiol 14-18 oed. Mae Take Your Place […]

DYDYN NI DDIM YN SIARAD DIM MWY

Prosiect a ariannwyd gan Llais y Lle oedd We No Longer Talk; fe ganiataodd i’n Cyfarwyddwr Artistig Rhiannon White a’r artist Ffion Wyn Morris archwilio’r […]

MAE PAWB YN ARTIST: Feral Choir

Mae Common Wealth wrth eu bodd yn croesawu prosiect anhygoel Phil Minton Feral Choir – cyfres o weithdai llais gyda phobl nad ydynt yn broffesiynol […]

MAE PAWB YN ARTIST: Labordy Awduron

Mae’r labordy awduron yn gwrs chwe wythnos am ddim i’r rhai sy’n chwilfrydig am ysgrifennu creadigol. Yn ystod chwe gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn gwella […]

Ysgol Haf Grime Radical

Ydych chi’n 11 i -16 oed. Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth grime, gwneud celf, perfformio’n fyw a newid y byd? Mae Common Wealth a […]

Gweithdy Mark Storor

Roedd Common Wealth yn falch iawn o groesawu Mark Storor i ddwyrain Caerdydd. Mae Mark Storor yn artist sydd wedi ennill gwobrau a chanddo brofiad […]

Us Here Now

Mae Us Here Now yn ddathliad o bobl Dwyrain Caerdydd; eu straeon a’u grym. Mae’n daith i’r hyn y mae’n ei olygu i gael eich […]

Moving Roots

Roedd Common Wealth yn rhan o Moving Roots, casgliad o sefydliadau celfyddydol o bob rhan o’r DU: Canolfan Celfyddydau Battersea (Llundain), Yr Hen Lysoedd (Wigan), […]

Everyone is an Artist

Mae Common Wealth yn credu bod pawb yn artist. Efallai eich bod yn arfer bod yn blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau creadigol iawn, […]

Rent Party

Dydy bod yn dlawd erioed wedi apelio gymaint! Dewch i’r sioe mae pawb ohonom wedi bod yn aros amdani – sioe i ymgolli ynddi am […]

The Posh Club (Nadolig)

Mae The Posh Club yn glwb perfformio a chymdeithasol hudolus i bobl hŷn (60+) sy’n cael ei gynnal yn rheolaidd ar draws Llundain a De-ddwyrain […]

Payday Party

Dydy bod yn dlawd, yn dalentog, ac o Gymru erioed wedi apelio gymaint. Prisiau bwyd yn cynyddu Prisiau tanwydd yn cynyddu Biliau dŵr yn cynyddu […]

Epic Fail

Beth petai methiant yn rhinwedd i’w goleddu, fel llwyddiant? Petai hynny’n wir, a fyddem i gyd yn teimlo’n well? Mae Kid Carpet, Common Wealth a […]

Us Here Now

ARDDANGOSFA YN ORIEL Y DYFODOL, ADEILAD PIERHEAD, BAE CAERDYDD 13 GORFFENNAF – 24 MEDI 2022 Mae Us Here Now yn ddathliad o bobl Dwyrain Caerdydd; […]