Blog

Take Your Place

Mae Take Your Place yn brosiect celfyddydau ac actifiaeth newydd sy’n cysylltu ac yn datblygu pobl ifanc dosbarth gweithiol 14-18 oed. Mae Take Your Place […]

DYDYN NI DDIM YN SIARAD DIM MWY

Mae Rhiannon White (Common Wealth) a Ffion Wyn Morris yn ymchwilio ac yn datblygu Dydyn ni ddim yn siarad dim mwy, prosiect sy’n archwilio perthnasoedd […]

MAE PAWB YN ARTIST: Feral Choir

Mae Common Wealth wrth eu bodd yn croesawu prosiect anhygoel Phil Minton Feral Choir – cyfres o weithdai llais gyda phobl nad ydynt yn broffesiynol […]

Llanrumney-isms

Beth hoffech chi ddweud wrth rywun sy’n byw yn Llanrhymni? Oes gennych chi unrhyw ymadroddion neu eiriau unigryw o ddoethineb rydych chi am eu rhannu? […]

PRINCIPAL BOY gweithdy Brenin Drag

gyda Brenin Drag Cymru Len Blanco Ydych chi’n ffansio dynwared osgo seren wrol y sgrin fawr? Sianelu eilun bop golygus, dadorchuddio eich aelod o Mega […]

MAE PAWB YN ARTIST: Labordy Awduron

Mae’r labordy awduron yn gwrs chwe wythnos am ddim i’r rhai sy’n chwilfrydig am ysgrifennu creadigol. Yn ystod chwe gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn gwella […]

Clwb Llyfrau Palesteina

Dydd Mercher 17 Tachwedd (cyfarfod bob pythefnos am 1:30pm – 3:00pm), Neuadd Llanrhymni, CF3 4JJ Mae CLWB LLYFRAU PALESTEINA yn ein gwahodd i wella ein […]

Mae Pawb yn Artist MEWNOL, ALLANOL

Ymunwch â Common Wealth a Gabin Kongolo am weithdy sy’n edrych ar ein hunain i greu monologau. Byddwn yn rhannu ein meddyliau, ein teimladau a’n […]

Ysgol Haf Grime Radical

Ydych chi’n 11 i -16 oed. Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth grime, gwneud celf, perfformio’n fyw a newid y byd? Mae Common Wealth a […]

Gweithdy Mark Storor

Roedd Common Wealth yn falch iawn o groesawu Mark Storor i ddwyrain Caerdydd. Mae Mark Storor yn artist sydd wedi ennill gwobrau a chanddo brofiad […]

How to be Better

How to be Better, Contact Young Company Buom yn gweithio gyda’r cwmni talentog iawn Contact Young Company dros 4 wythnos gyda’r nos ym mis Rhagfyr […]

Space to Create

Gan gydweithio â 30 o bobl ifanc dros benwythnos, ymatebodd Common Wealth i wrthrychau a dulliau ysgogi a ddarparwyd gan y National Theatre, gan ddod […]

All Out, Curve

Buom yn gweithio gyda 50 o bobl o 5 adran gymunedol yn Leicester Curve i greu drama benodol i safle mewn 5 diwrnod a lwyfannwyd […]

Take Your Place

Gyda Theatr Albany Park yn Chicago Cawsom 3 wythnos anhygoel gyda theatr ysbrydoledig Albany Park, theatr ieuenctid anhygoel sy’n gwneud gwaith gwleidyddol. Fe wnaethom rannu […]

Because We’re Women

Gydag ASeTTs (The Association for Services to Trauma and Torture Survivors) yn Perth, Awstralia Ochr yn ochr â thaith No Guts, No Heart, No Glory […]

Svidanka

Gyda Sefydliad Theatr Newydd Latfia Buom yn gweithio fel mentoriaid dramayddiaeth gydag ymarferwyr o Sefydliad Theatr Newydd Latfia i archwilio gwaith gyda charcharorion gwrywaidd ifanc […]

GWEITHDY CYD-GREU

(Hyblyg – 1 diwrnod, 2 awr) Ar gyfer rhwng 5 a 25 o bobl Wedi’i anelu at bob oedran, hwyluswyr a phobl sy’n newydd i […]

PECYN CYMORTH RADICAL ACTS

(Hyblyg – gallai fod yn bythefnos, 3 diwrnod, 3 awr) Ar gyfer rhwng 5 a 25 o bobl Wedi’i anelu at bob oed Mae’r gweithdy […]

SEFYLL AR EICH TRAED EICH HUN

(Hyblyg – gweithdy 3 diwrnod, gallai fod yn 1 diwrnod) Ar gyfer rhwng 5 a 15 o bobl Wedi’i anelu at fenywod dosbarth gweithiol Gweithdy […]

Us Here Now

Mae Us Here Now yn ddathliad o bobl Dwyrain Caerdydd; eu straeon a’u grym. Mae’n daith i’r hyn y mae’n ei olygu i gael eich […]

Moving Roots

Roedd Common Wealth yn rhan o Moving Roots, casgliad o sefydliadau celfyddydol o bob rhan o’r DU: Canolfan Celfyddydau Battersea (Llundain), Yr Hen Lysoedd (Wigan), […]

Everyone is an Artist

Mae Common Wealth yn credu bod pawb yn artist. Efallai eich bod yn arfer bod yn blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau creadigol iawn, […]

Rent Party

Dydy bod yn dlawd erioed wedi apelio gymaint! Dewch i’r sioe mae pawb ohonom wedi bod yn aros amdani – sioe i ymgolli ynddi am […]

The Posh Club (Nadolig)

Mae The Posh Club yn glwb perfformio a chymdeithasol hudolus i bobl hŷn (60+) sy’n cael ei gynnal yn rheolaidd ar draws Llundain a De-ddwyrain […]